JUŻ JEST. KOLEKCJA JESIEŃ-ZIMA 2015!

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy lodzkasszywka.pl, prowadzony pod www.lodzkasszywka.pl (dalej zwaną Witryną) przez Łódzka Sszywka ul Składowa 20/24 lok 44 90-127 Łódź  (dalej zwanego Sklepem Internetowym).
Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa
prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i
dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z
Witryny?
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych
zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na
Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z
Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć
charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia
przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania
przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login,
co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:
[Tu należy wskazać w sklepie stosowane pliki oraz cel ich stosowania.]
W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki
cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów
doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem
przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez
administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje
zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki
internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.
Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać
tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji
takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon
został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak
również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą
archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu
użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi
osobowymi.
Więcej informacji nt. plików Cookies znajdziesz tutaj: link

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem
Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na
Witrynie:
1) nazwisko i imię,
2) adres zameldowania na pobyt stały,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w
ramach Witryny.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie
dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych
danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego
konta osobistego w Witrynie.

Marketing Sklepu Internetowego
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail
będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów lodzkasszywka.pl. Zgoda
może być cofnięta w każdym czasie.

Udostępnienie informacji
W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do
następujących podmiotów:

Firmy kurierskie w celu doręczenia przesyłki
Łódzka Sszywka w celu korespondencji oraz informacjach o promocjach, akcjach wyprzedażowych, nowych produktach sklepu

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym
zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres lodzkasszywka.sklep@gmail.com
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom
władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki
Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i
ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia
serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia
związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej
opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają
Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i
hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie
będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na
Witrynie.. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom
nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach
Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie
Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem:
lodzkasszywka.sklep@gmail.com
Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat
danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo
do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również
możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach
marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: modny.plaszczyk@gmail.com

Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep
internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy
zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi
w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane
pod adresem: modny.plaszczyk@gmail.com .